sub alnur

การติดต่อ

PDFพิมพ์อีเมล

.n13

 

กองบรรณาธิการวารสาร อัล-นูร

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

       135/8 ม. 3 ต. เขาตูม อ. เมือง จ. ปัตตานี

       94160 / ตู้ปณ. 142 อ.เมือง จ.ยะลา 95000

       โทร: 073-418610-4  ต่อ 124 แฟกซ์: 073-418615-16

 

 

nur1